Wednesday, June 19, 2019

Επιστημονική Ημερίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


imerida news
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε τη χαρά να φιλοξενήσει Επιστημονική Ημερίδα του φορέα Κ.Ε.Α.- Α.Μ.Ε.Α (Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) με θέμα «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Δράσεις και Μέτρα για την Απρόσκοπτη Κοινωνική τους Ένταξη». Η ημερίδα έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Downtown Campus [Ακαδημίας 42] σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και μεταξύ των ομιλητών ήταν και δύο συνεργάτες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου- ο κ. Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός-συγγραφέας και επιστημονικός σύμβουλος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και ο Δρ. Φώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής του Campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδείχθηκε ήταν οι άξονες της Εθνικής Πολιτικής στην ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη πλήρη αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύθηκαν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και παρουσιάστηκαν οι άμεσες προτεραιότητες, αναδείχθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης ενώ, παράλληλα, παρουσιάσθηκαν οι άξονες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 υπό το πρίσμα του νέου κανονισμού των ΕΚΤ + και οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση κοινοτικών προγραμμάτων.
Στον τομέα της ειδικής αγωγής υπήρχε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην ένταξη του παιδιού με Νοητική Υστέρηση στο Γενικό Σχολείο η οποία βασίζεται στην αρχή ότι όλες/οι οι μαθήτριες/τες έχουν δυνατότητες και αδυναμίες και θα πρέπει να εκπαιδεύονται με ίσες ευκαιρίες και όχι με διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας.
Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανάγκη για Κοινωνικο – συναισθηματική Υποστήριξη Ατόμων και Οικογένειας και πώς αυτή εξασφαλίζεται από τις Δομημένες Υπηρεσίες της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις εργασίες της ημερίδας για το ρόλο των Κοινωνικών Επιστημόνων και Επιστημόνων Υγείας στα θέματα της Νοητικής Υστέρησης. Μάλιστα, δόθηκε έμφαση στην ταυτοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων του «ιδανικού επαγγελματία» και πως αυτά καλλιεργούνται διεξοδικά.
Ακόμα ένα θέμα που αναλύθηκε και χρήζει συζήτησης στη διαδικασία της ισότιμης κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων με αναπηρία είναι το δικαίωμα της αυτόνομης διαβίωσης. Για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Υποστηριζόμενη Διαβίωση τους παρέχει τη δυνατότητα να αυτενεργούν και να προγραμματίζουν στο μέτρο του δυνατού τη δική τους καθημερινότητα.

Friday, June 14, 2019

Συνάντηση με την Κύπρια Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ DataPRO

new picture
Οι εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος Erasmus + "DataPro"κος. Γράσσος, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, κα. Παλαόντα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου και κα. Δανιήλ, Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήμες των Αποφάσεων CERIDES, είχαν την τιμή να συναντηθούν με την Κύπρια Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου.
Ως απάντηση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον προστασίας δεδομένων και την ενσωμάτωση νέων και ενισχυμένων δικαιωμάτων μέσα από τον Κανονισμό GDPR, το Έργο "DataPRO" στοχεύει στην ενσωμάτωση της νέας ψηφιακής νοοτροπίας που διαμορφώνεται σε εταιρείες, Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) και νέους εκπαιδευόμενους, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις στο ζήτημα της κατακερματισμένης πιστοποίησης των DPOs σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Επίτροπο, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς και την τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση πιστοποίησής τους, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Επαγγελματικού Περιγράμματος για τους DPOs.
Το έργο "DataPRO" ανήκει στη Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): «Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής» των Erasmus+ προγραμμάτων (Αριθμός Έργου: 597857-EEP-1-2018-1-EN-EPPKA3-VET-JG) και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ’ αριθμόν 27/917 "Κοινά προσόντα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Σας προσκαλούμε να διαβάσετε περισσότερα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του Έργου μας στην ιστοσελίδα www.datapro-project.eu.

Κορυφαίες εταιρείες στην Ημέρα Καριέρας 2019 του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης


careerdays news
Για ακόμα μια χρονιά, δεκάδες φοιτητές και απόφοιτοι ήρθαν σε επαφή με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων εταιριών της Θεσσαλονίκης με στόχο τη δικτύωση και τη σύναψη δυνατών επαγγελματικών συνεργασιών. Το Career Day 2019 του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκηςπου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Career Office του Κολλεγίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Ο ετήσιος θεσμός διασύνδεσης του μεγαλύτερου Κολλεγίου της Ελλάδας με την αγορά εργασίας φιλοξενήθηκε στο Egnatia Palace Hotel δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και απόφοιτους του Κολλεγίου να περάσουν από συνεντεύξεις και να συνομιλήσουν με τους Υπεύθυνους Προσωπικού εταιριών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον κλάδο τους ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία. 
Αναζητώντας πάντα τα καλύτερα παραδείγματα εταιριών που εμπνέουν και προσφέρουν ένα σωστό περιβάλλον εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, η φετινή Ημέρα Καριέρας τέλεσε με την υποστήριξη κορυφαίων Ομίλων και εταιριών όπως η Skywalker, η People at Work, η Stone Group, το Sani Resort, το ikos Resorts, το Met Hotel, το Porto Palace, το Θεραπευτήριο Ασκληπιός Α.Ε., η A.I.D.A., η Hyperco και άλλες, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές του να συναντήσουν εξειδικευμένους συμβούλους και recruiters.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του θεσμού DevelopingU πραγματοποιεί σε ετήσια βάση Career Days, πλαισιώνοντας τα με workshops συμβουλευτικής καριέρας, σύνταξης βιογραφικού και προετοιμασίας για επαγγελματική συνέντευξη.

Οι καλές πρακτικές και η καινοτομία στο επίκεντρο του 5ου Σ.Ε.Κ.Φ. που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

ptyxiakesthessaloniki new2
Με έμφαση στη διασύνδεση Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε το 5ο Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών, που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. 
Το Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά, αποτελεί ένα ετήσιο forum διάδοσης ιδεών, θεωριών και πειραματικής έρευνας, με σκοπό την ανάδειξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των φοιτητών του Κολλεγίου σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Παράλληλα, πραγματοποιείται παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών και των καινοτόμων ιδεών φοιτητών και αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και προβολή ποικίλων projects που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρακτικής και κλινικής τους άσκησης σε τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα όλων μας - όπως η υγεία, ψυχολογία, πολιτισμός, αρχιτεκτονική.

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισε η διατμηματική εργασία των φοιτητών Καλλιόπης Γκανάτσιου, Ιωάννας Πλαβού, Εριφύλλης Ματσίκα (Τμήμα Ψυχολογίας), Δημήτρη Μπλανά (Τμήμα Αρχιτεκτονικής), Μιχάλη Κεραμίδα, Γιώργο Παπαδόπουλο (Τμήμα Σκηνοθεσίας) και Παντελή Καραφουλίδη (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Παραγωγής) με θέμα: “FF Room (Fight or Flight room)”.
Στηριζόμενο στη λογική ενός horror escape room, το συγκεκριμένο project αφορά σε ένα διαδραστικό βιωματικό παιχνίδι, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα εξασκούνται στην ψυχοφυσιολογική τους προσαρμογή σε στρεσογόνα ερεθίσματα. Η εργασία έλαβε τη διάκριση “Best Presentation Award” ενώ οι βραβευθέντες φοιτητές έλαβαν ως δώρο, προϊόντα τεχνολογίας από την αλυσίδα καταστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας Seven Spots.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δραστηριοποιείται θεσμικά επί σειρά ετών σε τομείς που ενισχύουν τους δεσμούς Έρευνας και Καινοτομίας. Με την παροχή επεξεργασμένων στοιχείων και την παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης από τους χιλιάδες φοιτητές και αποφοίτους του κάθε χρόνο, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοδοξεί να συνδράμει στη διαμόρφωση αποδοτικών πολιτικών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία.

Εκατοντάδες συμμετέχοντες στην ομιλία του διεθνούς φήμης Νευροεπίστημονα Γιώργου Παξινού στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


 giwrgospaxinos1Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα Νευροεπιστήμονα και Ψυχολόγο, Γιώργο Παξινό στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Campus Αμαρουσίου για μια διάλεξη με θέμα: «Εγκέφαλος και Νους: Ποιος είναι η Μαριονέτα και ποιος ο Μαριονοπαίκτης;». Ο Γιώργος Παξινός, Ίθακας στην καταγωγή, είναι διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νοτίου Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς και του Neuroscience Research Australia ενώ είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος διδάκτωρ/καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει χαρτογραφήσει 91 περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου μεταξύ των οποίων και της νέας, άγνωστης μέχρι πρότινος περιοχής, του «Ενδοσχοινιοειδούς Πυρήνα», όπως την έχει ονομάσει.
Στη διάρκεια της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ομιλίας του, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, επικοινώνησε μερικές από τις βασικές διδαχές και αρχές της Νευροψυχολογίας και εστίασε στον ρόλο του εγκεφάλου που, βάσει της πολυετούς έρευνάς του, είναι το όργανο που ευθύνεται αποκλειστικά για πολλές από τις ανθρώπινες λειτουργίες όπως την επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία αναμνήσεων κ.α., καταλήγοντας να απομυθοποιήσει αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη βούληση.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν την έναρξη της ομιλίας του: «[...]Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να σκέφτεται και να πράττει όπως θέλει. Όπως ένας γλύπτης λαξεύει ένα άγαλμα, και το άγαλμα δεν είναι "αυτόνομο" αλλά "εξαρτάται" από τον δημιουργό του, έτσι συμβαίνει και με εμάς και τον εγκέφαλο. Είμαστε η μαριονέτα της οποίας τα νήματα κινεί ο εγκέφαλος». Σύμφωνα με τον καθηγητή Γιώργο Παξινό δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Όπως εξήγησε: «Οι ιδιότητες της προσωπικότητας μας είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: Του γονιδιώματός μας, που δίνει κάποιες προδιαθέσεις, και των επιρροών που δεχόμαστε από το περιβάλλον, την οικογένεια, την κοινωνία μέσα στα οποία γεννηθήκαμε, το σχολείο, τους φίλους [...]Ο χαρακτήρας αλλάζει, αλλά δεν είναι εσύ που μπορείς να το επιλέξεις. Και δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στο γονίδιο και το περιβάλλον, ώστε να διεισδύσει η ελεύθερη βούληση[...] Δεν υπάρχει καμία ελευθερία».
Σε ακόμα μια ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του ο κ. Παξινός επισήμανε ότι ακόμα και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε καθημερινά δεν υπάγονται στον έλεγχό μας. «Η απόφαση που θα λάβεις σήμερα είναι το αποτέλεσμα του εγκεφάλου σου όπως έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, είμαστε σκλάβοι του χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά καταλήγοντας ότι «είμαστε απλώς γονίδια λαξευμένα από την εμπειρία».
Ο Γιώργος Παξινός κατάφερε να μεταδώσει στο κοινό επιστημονικές έννοιες με έναν εντυπωσιακά κατανοητό και μεταδοτικό τρόπο. Στο τέλος της διάλεξής του, απάντησε σε κάθε ένα από τα πολυάριθμα ερωτήματα που προέκυψαν από την άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία του.

Προεκλογικό debate για τον Πειραιά στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


debate1 newsΛίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υποδέχτηκε τους υποψήφιους για τη δημαρχία του Δήμου Πειραιά. Στο κατάμεστο από φοιτητές αμφιθέατρο του Campus Πειραιά, παρουσία του προέδρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ κ. Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, οι κ.κ. Γιάννης Μώραλης, Νίκος Μπελαβίλας, Νικόλαος Βλαχάκος, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Διαβολάκης άνοιξαν τα χαρτιά τους και έδωσαν μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουν να διαχειριστούν ζωτικά θέματα που αφορούν όλους όσους έρχονται καθημερινά σε επαφή με την πόλη του Πειραιά. Στη διάρκεια του Debate το οποίο συντόνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου και μεταδόθηκε ζωντανά από τον REAL FM 97.5, οι πέντε υποψήφιοι απάντησαν σε κρίσιμες ερωτήσεις των φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για το ζήτημα της εγκληματικότητας, οι υποψήφιοι συμφώνησαν ότι, σε γενικές γραμμές, ο Πειραιάς είναι μια ασφαλής πόλη, χωρίς φαινόμενα βαριάς εγκληματικότητας, αλλά με παραβατικές συμπεριφορές. «Υποχρέωση του κάθε Δημάρχου είναι να πιέζει την κεντρική διοίκηση ώστε να ενισχύει τα αστυνομικά τμήματα. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχα με τους δύο διοικητές του Πειραιά έμαθα ότι η αστυνομία δουλεύει με 40% και η τροχαία με 60% κάτω από τις οργανικές τους θέσεις. Χρειαζόμαστε ενίσχυση», πρόσθεσε ο κ. Μώραλης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι απαντήσεις των υπόλοιπων υποψηφίων, με τον Νίκο Μπελαβίλα να συγκεκριμενοποιεί την «εκτεταμένη παραβατική συμπεριφορά» δίνοντας ως παράδειγμα την φθορά της πόλης από τα γκράφιτι, την κατάληψη των πεζοδρομίων από τις επιχειρήσεις και τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο κ. Βλαχάκος ανέδειξε δύο ακόμα ανάγκες: την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των παρόντων αστυνομικών οχημάτων και περισσότερη νυχτερινή φωταγώγηση.
Η κ. Μανωλάκου, ορμώμενη από την επιχειρηματολογία του κ. Χατζηνικολάου, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αστυνομικού σώματος χρησιμοποιείται ως προστασία ιδιωτών βουλευτών, συμφώνησε προσθέτοντας επίσης την υπεράριθμη παρουσία στους κυριακάτικους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο κ. Διαβολάκης με τη σειρά του υποστήριξε ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με τη συμμετοχή των πολιτών. «Όταν μια κοινωνία είναι ελεύθερη, τότε τέτοια φαινόμενα περιορίζονται», είπε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης κρίθηκε ομόφωνα άμεσης επέμβασης καθώς υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής στην πόλη. «Η παγκόσμια τάση είναι να μειώνονται τα αυτοκίνητα, όχι να βρίσκουμε χώρους για να εξυπηρετούμε τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τους», επεσήμανε ο κ. Μώραλης, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση τραμ και μετρό, που σύμφωνα με όλους τους υποψηφίους, η «αργοπορημένη ολοκλήρωσή τους» όντως δυσχεραίνει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Με την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς τάχθηκαν σύμφωνος τόσο ο κ. Μπελαβίλας, όσο και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Ο κ. Βλαχάκος συμπλήρωσε επίσης ότι θα διεκδικήσει αναθεώρηση των μονοδρομήσεων, εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων ως μόνιμες θέσεις για τα πειραιώτικα ταξί και δημιουργία υπόγειου αυτοκινητόδρομου. Από τη μεριά της, η κ. Μανωλάκου πρότεινε αξιοποίηση παλιών εγκαταλειμμένων εργοστασίων και κτιρίων ως χώρους δωρεάν στάθμευσης, αλλά και τακτική, τοπική συγκοινωνία. «Η αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ είναι απαραίτητη», συμφώνησε και ο κ. Διαβολάκης.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η αποτελεσματική αποκομιδή των σκουπιδιών του αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και οι υποψήφιοι κλήθηκαν να προτείνουν λύσεις για τη βελτιστοποίησή του. «Αν και οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της αποκομιδής και όχι της διαχείρισης των απορριμμάτων, αναλαμβάνω την ευθύνη ως Δήμαρχος [...] Όντως δουλεύουμε με μειωμένο προσωπικό. Ωστόσο ανανεώθηκαν τα απορριμματοφόρα και υποστηρικτικά μηχανήματα. Γίνεται μια προσπάθεια, σίγουρα θέλει περισσότερο», ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Μώραλης. Ο κ. Βλαχάκος τόνισε την έλλειψη νέου σε ηλικία προσωπικού. Επιπλέον, υποστήριξε την αναθεώρηση του ωραρίου κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά η συγκομιδή τους και της επέκτασης του συστήματος ανακύκλωσης, αλλά δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν ευθύνη της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Με την ενίσχυση της ανακύκλωσης συμφώνησε και ο κ. Μπελαβίλας καθώς «θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ελάφρυνση των δημοτικών τελών». Η κ. Μανωλάκου τοποθετήθηκε λέγοντας: «Εμείς προτείνουμε πληρότητα κάδων σε κάθε γειτονιά, συχνή αποκομιδή και μόνιμο και σταθερό προσωπικό». Τέλος, ο κ. Διαβολάκης ανέφερε ότι ο όγκος των σκουπιδιών ενισχύεται και από τις συσκευασίες μέσα στις οποίες πωλούνται τροφές και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, συμπληρώνοντας ότι μεγάλο μέρος ευθύνης, άρα και οικονομικής επιβάρυνσης, θα πρέπει να έχουν όσοι παράγουν περισσότερα σκουπίδια όπως οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά ή καταστήματα εστίασης.
Mε την ολοκλήρωση του debate, οι υποψήφιοι ξεναγήθηκαν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της Ναυτικής Ακαδημίας στον Πειραιά και έλαβαν μία γεύση από τον προσομοιωτή γέφυρας DNV-A 240 της Transas, έναν από τους κορυφαίους προσομοιωτές γέφυρας στον κόσμο.

Διεπιστημονική ημερίδα για την πόλη του Πειραιά με σημαντικούς ομιλητές και προτάσεις από τους φοιτητές


imeridapeiraia
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία,  διεπιστημονική ημερίδα με θέμα «Προς μια καλύτερη κοινότητα: καλές πρακτικές και προτάσεις για την πόλη του Πειραιά». Η Ημερίδα τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Την ημερίδα άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Δρ. Φώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής του campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και τίμησαν με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους οι κ.κ.:
  • Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π
  • Νικόλαος Κανάκης, Πρόεδρος Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας
  • Μαρία Παρασκευά, Programme Manager, Human Rights 360 
  • Νικόλαος Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Στέγης Ανηλίκων Πειραιά 
Τους επίτιμους καλεσμένους υποδέχτηκε ο κ. Ρωμανός Ροδόπουλος, Επικεφαλής της Ναυτικής Ακαδημίας και Μέλος του Δ.Σ. του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα πρωτογενούς διεπιστημονικής έρευνας που διεξήχθη από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για τις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη του Πειραιά, η οποία στηρίχθηκε σε σύγχρονη μεθοδολογία, καλώντας τα υποκείμενα να ενσωματώσουν πρωτίστως τον ρόλο του συνδιαμορφωτή (και όχι απλά του παρατηρητή) των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη και να δεσμευθούν, κατόπιν της δημοσιοποίησης των πορισμάτων, στην επίλυσή τους.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ρεαλιστικές και ελπιδοφόρες προτάσεις από τους φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικών του Κολεγίου για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη. Οι προτάσεις αφορούσαν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών του Δήμου σχετικά με θέματα Ψυχικής Υγείας, προσβασιμότητας και καθημερινότητας ΑΜεΑ, διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου (Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου, In-house Clinic-SLT Lab, εκπαίδευση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κ.α).
Η ημερίδα απευθυνόταν σε όλους τους τοπικούς φορείς και τους δημότες του Πειραιά και δημιούργησε εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και αποτέλεσε μια μοναδική και αξιομνημόνευτη εμπειρία για τους φοιτητές του.