Wednesday, June 19, 2019

Επιστημονική Ημερίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


imerida news
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε τη χαρά να φιλοξενήσει Επιστημονική Ημερίδα του φορέα Κ.Ε.Α.- Α.Μ.Ε.Α (Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) με θέμα «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Δράσεις και Μέτρα για την Απρόσκοπτη Κοινωνική τους Ένταξη». Η ημερίδα έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Downtown Campus [Ακαδημίας 42] σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και μεταξύ των ομιλητών ήταν και δύο συνεργάτες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου- ο κ. Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός-συγγραφέας και επιστημονικός σύμβουλος του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και ο Δρ. Φώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής του Campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδείχθηκε ήταν οι άξονες της Εθνικής Πολιτικής στην ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη πλήρη αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύθηκαν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και παρουσιάστηκαν οι άμεσες προτεραιότητες, αναδείχθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης ενώ, παράλληλα, παρουσιάσθηκαν οι άξονες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 υπό το πρίσμα του νέου κανονισμού των ΕΚΤ + και οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση κοινοτικών προγραμμάτων.
Στον τομέα της ειδικής αγωγής υπήρχε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην ένταξη του παιδιού με Νοητική Υστέρηση στο Γενικό Σχολείο η οποία βασίζεται στην αρχή ότι όλες/οι οι μαθήτριες/τες έχουν δυνατότητες και αδυναμίες και θα πρέπει να εκπαιδεύονται με ίσες ευκαιρίες και όχι με διαφοροποιημένες μεθόδους διδασκαλίας.
Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανάγκη για Κοινωνικο – συναισθηματική Υποστήριξη Ατόμων και Οικογένειας και πώς αυτή εξασφαλίζεται από τις Δομημένες Υπηρεσίες της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις εργασίες της ημερίδας για το ρόλο των Κοινωνικών Επιστημόνων και Επιστημόνων Υγείας στα θέματα της Νοητικής Υστέρησης. Μάλιστα, δόθηκε έμφαση στην ταυτοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων του «ιδανικού επαγγελματία» και πως αυτά καλλιεργούνται διεξοδικά.
Ακόμα ένα θέμα που αναλύθηκε και χρήζει συζήτησης στη διαδικασία της ισότιμης κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων με αναπηρία είναι το δικαίωμα της αυτόνομης διαβίωσης. Για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία η Υποστηριζόμενη Διαβίωση τους παρέχει τη δυνατότητα να αυτενεργούν και να προγραμματίζουν στο μέτρο του δυνατού τη δική τους καθημερινότητα.

Friday, June 14, 2019

Συνάντηση με την Κύπρια Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ DataPRO

new picture
Οι εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος Erasmus + "DataPro"κος. Γράσσος, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, κα. Παλαόντα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου και κα. Δανιήλ, Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήμες των Αποφάσεων CERIDES, είχαν την τιμή να συναντηθούν με την Κύπρια Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου.
Ως απάντηση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον προστασίας δεδομένων και την ενσωμάτωση νέων και ενισχυμένων δικαιωμάτων μέσα από τον Κανονισμό GDPR, το Έργο "DataPRO" στοχεύει στην ενσωμάτωση της νέας ψηφιακής νοοτροπίας που διαμορφώνεται σε εταιρείες, Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) και νέους εκπαιδευόμενους, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις στο ζήτημα της κατακερματισμένης πιστοποίησης των DPOs σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Επίτροπο, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς και την τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος παρουσίασε τις απόψεις της σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση πιστοποίησής τους, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Επαγγελματικού Περιγράμματος για τους DPOs.
Το έργο "DataPRO" ανήκει στη Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): «Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής» των Erasmus+ προγραμμάτων (Αριθμός Έργου: 597857-EEP-1-2018-1-EN-EPPKA3-VET-JG) και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ’ αριθμόν 27/917 "Κοινά προσόντα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Σας προσκαλούμε να διαβάσετε περισσότερα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του Έργου μας στην ιστοσελίδα www.datapro-project.eu.

Κορυφαίες εταιρείες στην Ημέρα Καριέρας 2019 του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης


careerdays news
Για ακόμα μια χρονιά, δεκάδες φοιτητές και απόφοιτοι ήρθαν σε επαφή με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων εταιριών της Θεσσαλονίκης με στόχο τη δικτύωση και τη σύναψη δυνατών επαγγελματικών συνεργασιών. Το Career Day 2019 του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκηςπου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Career Office του Κολλεγίου, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Ο ετήσιος θεσμός διασύνδεσης του μεγαλύτερου Κολλεγίου της Ελλάδας με την αγορά εργασίας φιλοξενήθηκε στο Egnatia Palace Hotel δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές και απόφοιτους του Κολλεγίου να περάσουν από συνεντεύξεις και να συνομιλήσουν με τους Υπεύθυνους Προσωπικού εταιριών που δραστηριοποιούνται ενεργά στον κλάδο τους ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία. 
Αναζητώντας πάντα τα καλύτερα παραδείγματα εταιριών που εμπνέουν και προσφέρουν ένα σωστό περιβάλλον εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, η φετινή Ημέρα Καριέρας τέλεσε με την υποστήριξη κορυφαίων Ομίλων και εταιριών όπως η Skywalker, η People at Work, η Stone Group, το Sani Resort, το ikos Resorts, το Met Hotel, το Porto Palace, το Θεραπευτήριο Ασκληπιός Α.Ε., η A.I.D.A., η Hyperco και άλλες, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές του να συναντήσουν εξειδικευμένους συμβούλους και recruiters.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του θεσμού DevelopingU πραγματοποιεί σε ετήσια βάση Career Days, πλαισιώνοντας τα με workshops συμβουλευτικής καριέρας, σύνταξης βιογραφικού και προετοιμασίας για επαγγελματική συνέντευξη.

Οι καλές πρακτικές και η καινοτομία στο επίκεντρο του 5ου Σ.Ε.Κ.Φ. που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

ptyxiakesthessaloniki new2
Με έμφαση στη διασύνδεση Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε το 5ο Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών, που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. 
Το Συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά, αποτελεί ένα ετήσιο forum διάδοσης ιδεών, θεωριών και πειραματικής έρευνας, με σκοπό την ανάδειξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των φοιτητών του Κολλεγίου σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Παράλληλα, πραγματοποιείται παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών και των καινοτόμων ιδεών φοιτητών και αποφοίτων του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και προβολή ποικίλων projects που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρακτικής και κλινικής τους άσκησης σε τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα όλων μας - όπως η υγεία, ψυχολογία, πολιτισμός, αρχιτεκτονική.

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισε η διατμηματική εργασία των φοιτητών Καλλιόπης Γκανάτσιου, Ιωάννας Πλαβού, Εριφύλλης Ματσίκα (Τμήμα Ψυχολογίας), Δημήτρη Μπλανά (Τμήμα Αρχιτεκτονικής), Μιχάλη Κεραμίδα, Γιώργο Παπαδόπουλο (Τμήμα Σκηνοθεσίας) και Παντελή Καραφουλίδη (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Παραγωγής) με θέμα: “FF Room (Fight or Flight room)”.
Στηριζόμενο στη λογική ενός horror escape room, το συγκεκριμένο project αφορά σε ένα διαδραστικό βιωματικό παιχνίδι, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα εξασκούνται στην ψυχοφυσιολογική τους προσαρμογή σε στρεσογόνα ερεθίσματα. Η εργασία έλαβε τη διάκριση “Best Presentation Award” ενώ οι βραβευθέντες φοιτητές έλαβαν ως δώρο, προϊόντα τεχνολογίας από την αλυσίδα καταστημάτων οικιακής ψυχαγωγίας Seven Spots.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δραστηριοποιείται θεσμικά επί σειρά ετών σε τομείς που ενισχύουν τους δεσμούς Έρευνας και Καινοτομίας. Με την παροχή επεξεργασμένων στοιχείων και την παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης από τους χιλιάδες φοιτητές και αποφοίτους του κάθε χρόνο, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοδοξεί να συνδράμει στη διαμόρφωση αποδοτικών πολιτικών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία.

Εκατοντάδες συμμετέχοντες στην ομιλία του διεθνούς φήμης Νευροεπίστημονα Γιώργου Παξινού στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


 giwrgospaxinos1Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον παγκοσμίου φήμης Έλληνα Νευροεπιστήμονα και Ψυχολόγο, Γιώργο Παξινό στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Campus Αμαρουσίου για μια διάλεξη με θέμα: «Εγκέφαλος και Νους: Ποιος είναι η Μαριονέτα και ποιος ο Μαριονοπαίκτης;». Ο Γιώργος Παξινός, Ίθακας στην καταγωγή, είναι διακεκριμένος Καθηγητής Ιατρικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νοτίου Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς και του Neuroscience Research Australia ενώ είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος διδάκτωρ/καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει χαρτογραφήσει 91 περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου μεταξύ των οποίων και της νέας, άγνωστης μέχρι πρότινος περιοχής, του «Ενδοσχοινιοειδούς Πυρήνα», όπως την έχει ονομάσει.
Στη διάρκεια της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ομιλίας του, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, επικοινώνησε μερικές από τις βασικές διδαχές και αρχές της Νευροψυχολογίας και εστίασε στον ρόλο του εγκεφάλου που, βάσει της πολυετούς έρευνάς του, είναι το όργανο που ευθύνεται αποκλειστικά για πολλές από τις ανθρώπινες λειτουργίες όπως την επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία αναμνήσεων κ.α., καταλήγοντας να απομυθοποιήσει αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη βούληση.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν την έναρξη της ομιλίας του: «[...]Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να σκέφτεται και να πράττει όπως θέλει. Όπως ένας γλύπτης λαξεύει ένα άγαλμα, και το άγαλμα δεν είναι "αυτόνομο" αλλά "εξαρτάται" από τον δημιουργό του, έτσι συμβαίνει και με εμάς και τον εγκέφαλο. Είμαστε η μαριονέτα της οποίας τα νήματα κινεί ο εγκέφαλος». Σύμφωνα με τον καθηγητή Γιώργο Παξινό δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Όπως εξήγησε: «Οι ιδιότητες της προσωπικότητας μας είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: Του γονιδιώματός μας, που δίνει κάποιες προδιαθέσεις, και των επιρροών που δεχόμαστε από το περιβάλλον, την οικογένεια, την κοινωνία μέσα στα οποία γεννηθήκαμε, το σχολείο, τους φίλους [...]Ο χαρακτήρας αλλάζει, αλλά δεν είναι εσύ που μπορείς να το επιλέξεις. Και δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στο γονίδιο και το περιβάλλον, ώστε να διεισδύσει η ελεύθερη βούληση[...] Δεν υπάρχει καμία ελευθερία».
Σε ακόμα μια ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του ο κ. Παξινός επισήμανε ότι ακόμα και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε καθημερινά δεν υπάγονται στον έλεγχό μας. «Η απόφαση που θα λάβεις σήμερα είναι το αποτέλεσμα του εγκεφάλου σου όπως έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, είμαστε σκλάβοι του χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά καταλήγοντας ότι «είμαστε απλώς γονίδια λαξευμένα από την εμπειρία».
Ο Γιώργος Παξινός κατάφερε να μεταδώσει στο κοινό επιστημονικές έννοιες με έναν εντυπωσιακά κατανοητό και μεταδοτικό τρόπο. Στο τέλος της διάλεξής του, απάντησε σε κάθε ένα από τα πολυάριθμα ερωτήματα που προέκυψαν από την άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία του.

Προεκλογικό debate για τον Πειραιά στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


debate1 newsΛίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υποδέχτηκε τους υποψήφιους για τη δημαρχία του Δήμου Πειραιά. Στο κατάμεστο από φοιτητές αμφιθέατρο του Campus Πειραιά, παρουσία του προέδρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ κ. Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, οι κ.κ. Γιάννης Μώραλης, Νίκος Μπελαβίλας, Νικόλαος Βλαχάκος, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Διαβολάκης άνοιξαν τα χαρτιά τους και έδωσαν μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουν να διαχειριστούν ζωτικά θέματα που αφορούν όλους όσους έρχονται καθημερινά σε επαφή με την πόλη του Πειραιά. Στη διάρκεια του Debate το οποίο συντόνισε ο Νίκος Χατζηνικολάου και μεταδόθηκε ζωντανά από τον REAL FM 97.5, οι πέντε υποψήφιοι απάντησαν σε κρίσιμες ερωτήσεις των φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για το ζήτημα της εγκληματικότητας, οι υποψήφιοι συμφώνησαν ότι, σε γενικές γραμμές, ο Πειραιάς είναι μια ασφαλής πόλη, χωρίς φαινόμενα βαριάς εγκληματικότητας, αλλά με παραβατικές συμπεριφορές. «Υποχρέωση του κάθε Δημάρχου είναι να πιέζει την κεντρική διοίκηση ώστε να ενισχύει τα αστυνομικά τμήματα. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχα με τους δύο διοικητές του Πειραιά έμαθα ότι η αστυνομία δουλεύει με 40% και η τροχαία με 60% κάτω από τις οργανικές τους θέσεις. Χρειαζόμαστε ενίσχυση», πρόσθεσε ο κ. Μώραλης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι απαντήσεις των υπόλοιπων υποψηφίων, με τον Νίκο Μπελαβίλα να συγκεκριμενοποιεί την «εκτεταμένη παραβατική συμπεριφορά» δίνοντας ως παράδειγμα την φθορά της πόλης από τα γκράφιτι, την κατάληψη των πεζοδρομίων από τις επιχειρήσεις και τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ο κ. Βλαχάκος ανέδειξε δύο ακόμα ανάγκες: την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των παρόντων αστυνομικών οχημάτων και περισσότερη νυχτερινή φωταγώγηση.
Η κ. Μανωλάκου, ορμώμενη από την επιχειρηματολογία του κ. Χατζηνικολάου, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αστυνομικού σώματος χρησιμοποιείται ως προστασία ιδιωτών βουλευτών, συμφώνησε προσθέτοντας επίσης την υπεράριθμη παρουσία στους κυριακάτικους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο κ. Διαβολάκης με τη σειρά του υποστήριξε ότι το θέμα αντιμετωπίζεται με τη συμμετοχή των πολιτών. «Όταν μια κοινωνία είναι ελεύθερη, τότε τέτοια φαινόμενα περιορίζονται», είπε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων στάθμευσης κρίθηκε ομόφωνα άμεσης επέμβασης καθώς υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής στην πόλη. «Η παγκόσμια τάση είναι να μειώνονται τα αυτοκίνητα, όχι να βρίσκουμε χώρους για να εξυπηρετούμε τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τους», επεσήμανε ο κ. Μώραλης, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση τραμ και μετρό, που σύμφωνα με όλους τους υποψηφίους, η «αργοπορημένη ολοκλήρωσή τους» όντως δυσχεραίνει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Με την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων σταθερής τροχιάς τάχθηκαν σύμφωνος τόσο ο κ. Μπελαβίλας, όσο και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Ο κ. Βλαχάκος συμπλήρωσε επίσης ότι θα διεκδικήσει αναθεώρηση των μονοδρομήσεων, εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων ως μόνιμες θέσεις για τα πειραιώτικα ταξί και δημιουργία υπόγειου αυτοκινητόδρομου. Από τη μεριά της, η κ. Μανωλάκου πρότεινε αξιοποίηση παλιών εγκαταλειμμένων εργοστασίων και κτιρίων ως χώρους δωρεάν στάθμευσης, αλλά και τακτική, τοπική συγκοινωνία. «Η αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ είναι απαραίτητη», συμφώνησε και ο κ. Διαβολάκης.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η αποτελεσματική αποκομιδή των σκουπιδιών του αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και οι υποψήφιοι κλήθηκαν να προτείνουν λύσεις για τη βελτιστοποίησή του. «Αν και οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της αποκομιδής και όχι της διαχείρισης των απορριμμάτων, αναλαμβάνω την ευθύνη ως Δήμαρχος [...] Όντως δουλεύουμε με μειωμένο προσωπικό. Ωστόσο ανανεώθηκαν τα απορριμματοφόρα και υποστηρικτικά μηχανήματα. Γίνεται μια προσπάθεια, σίγουρα θέλει περισσότερο», ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Μώραλης. Ο κ. Βλαχάκος τόνισε την έλλειψη νέου σε ηλικία προσωπικού. Επιπλέον, υποστήριξε την αναθεώρηση του ωραρίου κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά η συγκομιδή τους και της επέκτασης του συστήματος ανακύκλωσης, αλλά δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν ευθύνη της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Με την ενίσχυση της ανακύκλωσης συμφώνησε και ο κ. Μπελαβίλας καθώς «θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ελάφρυνση των δημοτικών τελών». Η κ. Μανωλάκου τοποθετήθηκε λέγοντας: «Εμείς προτείνουμε πληρότητα κάδων σε κάθε γειτονιά, συχνή αποκομιδή και μόνιμο και σταθερό προσωπικό». Τέλος, ο κ. Διαβολάκης ανέφερε ότι ο όγκος των σκουπιδιών ενισχύεται και από τις συσκευασίες μέσα στις οποίες πωλούνται τροφές και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, συμπληρώνοντας ότι μεγάλο μέρος ευθύνης, άρα και οικονομικής επιβάρυνσης, θα πρέπει να έχουν όσοι παράγουν περισσότερα σκουπίδια όπως οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα εμπορικά ή καταστήματα εστίασης.
Mε την ολοκλήρωση του debate, οι υποψήφιοι ξεναγήθηκαν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της Ναυτικής Ακαδημίας στον Πειραιά και έλαβαν μία γεύση από τον προσομοιωτή γέφυρας DNV-A 240 της Transas, έναν από τους κορυφαίους προσομοιωτές γέφυρας στον κόσμο.

Διεπιστημονική ημερίδα για την πόλη του Πειραιά με σημαντικούς ομιλητές και προτάσεις από τους φοιτητές


imeridapeiraia
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Πειραιά διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία,  διεπιστημονική ημερίδα με θέμα «Προς μια καλύτερη κοινότητα: καλές πρακτικές και προτάσεις για την πόλη του Πειραιά». Η Ημερίδα τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Την ημερίδα άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Δρ. Φώτης Παπαγεωργίου, Διευθυντής του campus Πειραιά του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και τίμησαν με την παρουσία και τις τοποθετήσεις τους οι κ.κ.:
  • Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π
  • Νικόλαος Κανάκης, Πρόεδρος Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας
  • Μαρία Παρασκευά, Programme Manager, Human Rights 360 
  • Νικόλαος Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Στέγης Ανηλίκων Πειραιά 
Τους επίτιμους καλεσμένους υποδέχτηκε ο κ. Ρωμανός Ροδόπουλος, Επικεφαλής της Ναυτικής Ακαδημίας και Μέλος του Δ.Σ. του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα πορίσματα πρωτογενούς διεπιστημονικής έρευνας που διεξήχθη από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για τις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη του Πειραιά, η οποία στηρίχθηκε σε σύγχρονη μεθοδολογία, καλώντας τα υποκείμενα να ενσωματώσουν πρωτίστως τον ρόλο του συνδιαμορφωτή (και όχι απλά του παρατηρητή) των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη και να δεσμευθούν, κατόπιν της δημοσιοποίησης των πορισμάτων, στην επίλυσή τους.
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ρεαλιστικές και ελπιδοφόρες προτάσεις από τους φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικών του Κολεγίου για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη. Οι προτάσεις αφορούσαν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών του Δήμου σχετικά με θέματα Ψυχικής Υγείας, προσβασιμότητας και καθημερινότητας ΑΜεΑ, διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας, καθώς και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου (Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου, In-house Clinic-SLT Lab, εκπαίδευση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων κ.α).
Η ημερίδα απευθυνόταν σε όλους τους τοπικούς φορείς και τους δημότες του Πειραιά και δημιούργησε εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και αποτέλεσε μια μοναδική και αξιομνημόνευτη εμπειρία για τους φοιτητές του.

Ο Επικ. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Harvard, Δρ. Παπαδέλης, μίλησε στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης


newspapadelisharvard
Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τον πρωτοπόρο σε θέματα παιδιατρικής νευροαπεικόνισης επιστήμονα, Δρ. Χρίστο Παπαδέλη, Επίκουρο Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Harvard στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Ο Δρ. Παπαδέλης μίλησε σε φοιτητές και ενδιαφερόμενους για τις τελευταίες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις σε θέματα παιδιατρικής νευροαπεικόνισης με έμφαση σε παιδιά με επιληψία και εγκεφαλική παράλυση.

«Η επιληψία και η εγκεφαλική παράλυση είναι δύο από τις πιο συχνές μορφές νευρολογικών παθήσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς. Ένα στα τρία παιδιά με επιληψία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιληπτικές του κρίσεις με τη συμβατική φαρμακευτική αγωγή. Για τους ασθενείς αυτούς, η χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 60%. Η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας απαιτεί να αναγνωρίσουμε την πηγή της επιληψίας αρχικά με μη επεμβατικά μέσα και αργότερα με επεμβατικές ηλεκτροεγκεφαλικές καταγραφές από τον εγκέφαλο τους ασθενούς», ανέφερε ο Δρ. Παπαδελής στη διάρκεια της ομιλίας του.
Παρουσία δεκάδων φοιτητών και επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης, ο Δρ.Παπαδέλης περιέγραψε τη χρήση της παιδικής μαγνητοεγκεφαλογραφίας και ηλεκτροεγκεφαλογραφίας υψηλής ανάλυσης για τον εντοπισμό αυτών των πηγών. Επιπλέον, παρουσίασε τη χρήση των παραπάνω μεθόδων για τη χαρτογράφηση των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση πριν ή μετά από θεραπευτική αποκατάσταση. Καταλήγοντας, ανέφερε: «Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι μπορούν να δώσουν ελπίδα σε χιλιάδες παιδιά με επιληψία για την οριστική θεραπεία των επιληπτικών τους κρίσεων και για την παρακολούθηση της πορείας της θεραπευτικής αποκατάστασης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση».

H συγκεκριμένη διάλεξη έγινε στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, που πραγματοποιούνται από το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, με διακεκριμένους ομιλητές και με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των φοιτητών και την ενημέρωσή τους για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.

To Μητροπολιτικό Κολέγιο στη 2η Συνάντηση Εταίρων του Erasmus+ Eldicare


eldicare news
To Μητροπολιτικό Κολέγιο είχε την τιμή να συμμετέχει στη 2η Συνάντηση των Εταίρων του έργου "Eldicare" του Erasmus+ η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Απριλίου 2019, στη Μάλαγα της Ισπανίας με τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (www.uma.es). Πιο συγκεκριμένα εκπροσωπήθηκε από την υπεύθυνη του έργου, κ. Ελένη Δαμιανού.

Το έργο Eldicare αποσκοπεί στο να προσφέρει στους άτυπους φροντιστές ηλικιωμένων μία επαγγελματική διέξοδο μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και υγείας. Παράλληλα, με το σχεδιασμό δύο νέων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της ιδιαίτερης δημογραφικής ομάδας αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο παρέχεται η φροντίδα των ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ΑΚΜΗ Α.Ε., ως Συντονιστής Έργου, και οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται το έργο (συνολική αξιολόγηση του έργου). Δύο σημεία στα οποία δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση ήταν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και η χαρτογράφηση των αναγκών και ελλείψεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας. Για την αντιμετώπιση τους έχει προταθεί ο σχεδιασμός των δύο προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και του ψυχομετρικού εργαλείου για τους φροντιστές. 
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η στρατηγική προώθησης και επικοινωνίας του έργου στο άμεσο μέλλον, αλλά και μέθοδοι για την προσέλκυση περισσότερων ενδιαφερόμενων στο έργο.

Ο Βρετανικός φορέας Universities UK International (UUKi) στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


PHOTO2 news
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθεί τη Διευθύντρια του Universities UK International, κα Vivienne Stern. Το Universities UK International (UUKi) είναι ο Οργανισμός που εκπροσωπεί 136 Βρετανικά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και κύρια αποστολή του είναι να τους παρέχει υποστήριξη και να αναπτύξει τη διεθνή δραστηριότητά τους.
Η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των Βρετανικών Πανεπιστημίων με την Ελλάδα και ο σημαντικός ρόλος που έχει αναλάβει στην κατεύθυνση αυτή το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ως ο μεγαλύτερος πάροχος UK Transnational Education* στη χώρα μας, αλλά και η κινητικότητα των Βρετανών φοιτητών στη μετά το Brexit εποχή, ήταν τα βασικά θέματα των συζητήσεων που είχε η κα Stern με μέλη της Διοίκησης του Κολλεγίου κατά τη συνάντηση που ακολούθησε.
Η κα Stern κατά την επίσκεψή της ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο Μαρούσι, συνοδευόμενη από την κα Αναστασία Ανδρίτσου, Διευθύντρια του British Council, την κα Μαρία Τσακάλη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης του British Council και την κα Κατερίνα Φέγγαρου, Υπεύθυνη Marketing Εκπαίδευσης του British Council Ελλάδας. 

PHOTO 1

* Σύμφωνα με report του φορέα Universities UK International, η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πρώτες 20 Ευρωπαϊκές χώρες στην παροχή Βρετανικής Διεθνούς Εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα σε αριθμούς φοιτητών (αλλά και σε προγράμματα φοίτησης Βρετανικών Πανεπιστημίων), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο Βρετανικής Εκπαίδευσης (UK TNE Provider) στην Ελλάδα. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας


eutuxia news 1

Σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας με τη συμμετοχή φοιτητών από όλα τα προγράμματα σπουδών!
Οι δράσεις ξεκίνησαν από το πρωί της Τετάρτης 20 Μαρτίου με τους φοιτητές να αναρτούν τα δικά τους μηνύματα και απαντήσεις στην ερώτηση «Τι είναι ευτυχία για εσένα;» στον Πίνακα Ευτυχίας που είχε στηθεί στον προαύλιο χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Θετικής Ψυχολογίας και Coaching (MSc Applied Positive Psychology & Coaching Psychology) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών είχαν οργανώσει πλήθος διαδραστικών δράσεων που στόχο έχουν να μας βοηθήσουν να δούμε τη ζωή από μια διαφορετική και πιο θετική σκοπιά ή να μας υπενθυμίσουν ότι η ευτυχία αποτελεί επιλογή. 
Για αρχή, φρόντισαν να σκορπίσουν θετικό κλίμα σε όλο το Campus Αμαρουσίου μοιράζοντας σε όλα τα Τμήματα αυτοκόλλητα και μηνύματα ευτυχίας! 
Με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών οι οποίοι σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο στον προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και την καθοδήγηση μεταπτυχιακής φοιτήτριας του προγράμματος Θετικής Ψυχολογίας, πραγματοποιήθηκε ένα 5λεπτο ομαδικού διαλογισμού που στόχο είχε να εμφυσήσει θετικά συναισθήματα και σκέψεις στους συμμετέχοντες και να αποδείξει ότι η ευτυχία είναι μια κατάσταση του μυαλού.
0004ac200319
0005ac200319
0006ac200319
0007ac200319
0014ac200319
0025ac200319
Οι δράσεις κορυφώθηκαν με τη λήψη μιας ιδιαίτερα εντυπωσιακής εναέριας φωτογραφίας, με μηχανισμό drone, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές στάθηκαν κατά μήκος του γηπέδου μπάσκετ σχηματίζοντας με τα σώματά τους τη λέξη «Ευτυχία»! 
0043ac200319
0032ac200319
0034ac200319
0037ac200319
DJI0012
DJI0017low
0050ac200319
0056ac200319
DJI 0043theone

Μερικές ακόμα δράσεις που έλαβαν χώρα στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο [Campus Αμαρουσίου]: 
◊ Πράξεις Ευγνωμοσύνης: Καθώς οι πράξεις καλοσύνης και προσφοράς επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα της προσωπικής μας ευτυχίας, οι φοιτητές προσέφεραν χαρά σε συμφοιτητές ή και καθηγητές τους με διάφορες πράξεις ευγνωμοσύνης και προσφοράς.
◊ Το τεστ της αλήθειας: Οι προσωπικές σχέσεις είναι μία από τις πιο βασικές παραμέτρους της ευτυχίας. Πόσο χρόνο όμως περνάτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε; Θα το ανακαλύψετε μέσα από το τεστ που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: (https://tenemosquevernosmas.ruavieja.es/en/). Το αποτέλεσμα θα σας βοηθήσει να επανεστιάσετε στις ανθρώπινες σχέσεις και, τελικά, να πράξετε κάτι άμεσα για έναν άνθρωπο που είναι σημαντικός για εσάς, αλλά δεν περνάτε πολύ χρόνο μαζί του. Το να αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι πεπερασμένος μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να τον επενδύουμε σε ανθρώπους και καταστάσεις που μας κάνουν ουσιαστικά ευτυχισμένους.

Ημέρα της Γυναίκας: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Μαρία Χούκλη, η Πέγκυ Αντωνάκου και η Σία Κοσιώνη στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο


power news
Με τιμώμενο πρόσωπο τη γυναίκα και τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να υπηρετήσει στη σύγχρονη εποχή, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο οργάνωσε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο downtown campus της Αθήνας με καλεσμένες τρεις σπουδαίες κυρίες από τον χώρο του πολιτισμού των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας. Η ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Μicrosoft, Πέγκυ Αντωνάκου μοιράστηκαν με τους φοιτητές του Μητοπολιτικού Κολλεγίου επιτεύγματα, προκλήσεις και ανατροπές με τις οποίες ήρθε η καθεμία αντιμέτωπη και χάρη στις οποίες έχτισαν το δικό τους δρόμο προς την κορυφή. Τη βιωματική συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

Ένα από τα πρώτα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν το πόσο εύκολο είναι να φτάσει μια γυναίκα στην κορυφή, ειδικά όταν ξεκινάει από το μηδέν. «Για να φτάσω να παρουσιάζω Δελτίο Ειδήσεων σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο, εκτός από πολλή δουλειά, χρειαζόταν να έχω και άγνοια κινδύνου», απάντησε η Μαρία Χούκλη τονίζοντας ότι ως γυναίκα, όχι μόνο δεν αισθάνθηκε να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, αλλά πολλές φορές έπρεπε να αποδείξει ότι μπορούσε να τα καταφέρει εξίσου καλά με έναν άντρα. «Όντως, μια γυναίκα, μπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσει “αντρική συμπεριφορά” για να την πάρουν στα σοβαρά. Τον σεβασμό όμως πρέπει να τον επιβάλλουμε και με τη καθημερινή μας στάση», είπε απευθυνόμενη στο κοινό και συνέχισε ενθαρρύνοντας «Μη φοβάστε να θέτετε υψηλούς στόχους, να διεκδικείτε και να λέτε τη γνώμη σας. Σημασία έχει να μένεις σταθερή στον στόχο και σε όσα πρέπει να κάνεις για να τον φτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα πετύχεις».

DSC19002low

Γεμάτη προκλήσεις και μαθήματα ζωής είναι όμως και η 43χρονη πορεία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο καλλιτεχνικό στερέωμα
. Αναφερόμενη στη δεύτερη μεγάλη αγάπη της, στον πρωταθλητισμό, έθεσε το δικό της motto ζωής «Σιχαίνομαι τη δεύτερη θέση, να στοχεύετε πάντα στην κορυφή!» Ξετυλίγοντας τη δική της ιστορία ανέφερε ότι στο δικό της χώρο αυτό που είχε να ανταγωνιστεί δεν ήταν η ανδροκρατία, αλλά η παγιωμένη νοοτροπία των αντρών απέναντι στις γυναίκες. «Ευτυχώς δεν λύγισα ούτε στιγμή. Η πειθαρχία που μου έχει διδάξει ο πρωταθλητισμός δεν με άφησε να λοξοδρομήσω. Η ζωή είναι σαν ένα δρόμο μετ’ εμποδίων. Δυσκολίες πάντα θα εμφανίζονται μπροστά μας, είναι σημαντικό να μένεις προσηλωμένος στον στόχο».

Η Πέγκυ Αντωνάκου, με τη σειρά της τόνισε ότι ο βασικός παράγοντας που συντέλεσε στην επαγγελματική της επιτυχία ήταν η «αφοβία» όπως χαρακτηριστικά παρομοίασε την άγνοια κινδύνου. Το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί με την Ψυχολογία, αλλά οι σπουδές στην Αμερική και η πολυετή της εμπειρία στον χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, την οδήγησαν στην ανάληψη της θέσης της CEO της Microsoft, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε επιτελική θέση στην εταιρία. Η κ. Αντωνάκου καυτηρίασε το γεγονός της συμμετοχής γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιριών με το ποσοστό να μην ξεπερνάει το 10% στην Ελλάδα και το 20% στον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, αναφερόμενη στην ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα στην τεχνολογία σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας δήλωσε ότι το μοντέλο «σπουδάζω, δουλεύω για 50 χρόνια και παίρνω σύνταξη» δεν υφίσταται πια. «Αγράμματοι στο μέλλον δεν θα θεωρούνται αυτοί που δεν γνωρίζουν αλλά αυτοί που δεν θα μπορούν να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν». Τέλος, μνημόνευσε ως στάση ζωής τα λόγια της Μελίνας Μερκούρη «Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά κάντε το πολύ».

Στην ερώτηση φοιτητή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου «να πετύχουμε για να ευτυχήσουμε ή να ευτυχήσουμε για να πετύχουμε;» οι τέσσερις κυρίες συμφώνησαν ότι τελικά ευτυχία είναι να ζούμε την κάθε στιγμή στο μέγιστο!

Η μεγαλειώδης Τελετή Αποφοίτησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

crowd news
Αφετηρία για μια νέα ζωή, γεμάτη υποσχέσεις αλλά και απαιτήσεις, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της φοιτητικής διαδρομής για περισσότερους από 250 απόφοιτους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι γιόρτασαν την επιτυχία τους παρουσία περισσότερων από 1.500 καλεσμένων στην Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, κήρυξε την έναρξη της λαμπρής τελετής στην κατάμεστη αίθουσα «Φίλων της Μουσικής» και με ιδιαίτερη συγκίνηση συνεχάρη τους απόφοιτους για την επιτυχία τους, ευχαριστώντας τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι το πρώτο βήμα που κάνετε για να μπείτε στον επαγγελματικό στίβο, σε έναν δύσκολο στίβο όπου καταξιώνονται οι ουσιαστικές γνώσεις και η σκληρή δουλειά. Εμείς σας δώσαμε τα επιστημονικά εφόδια και τον τρόπο σκέψης για να αντέξετε στον ανταγωνισμό. Για εμάς, είναι στόχος ζωής αυτό που κάνουμε, είναι ένα όραμα που έχουμε αγκαλιάσει εδώ και χρόνια. Και η δουλειά μας ανταμείβεται όταν κάθε χρόνο βλέπουμε ολοένα και περισσότερους απόφοιτους σε τελετές σαν την αποψινή».

PANA9456low
PANA9522low
PANA9630low

(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Κεντρικός ομιλητής στην Τελετή ήταν ο κύριος Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης HELEXPO, ο οποίος ανέφερε στην ομιλία του: «Οι απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, εσείς, είστε η μεγάλη ελπίδα να αλλάξετε τη χώρα και να την τοποθετήσετε εκεί που της αξίζει… στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Της Ευρώπης του κοινού μας πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης. Της ομοσπονδιακής Ευρώπης, γιατί αυτή θέλουμε. Της Ευρώπης του μέλλοντός μας. Και πιστέψτε με, μπορείτε να το κάνετε! Είμαι εδώ σήμερα για να σας πείσω ότι η Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται μπορεί να γίνει η «California της Ευρώπης» και «μπροστάρηδες» σε έναν τέτοιο στόχο μπορείτε να είστε εσείς με τη δύναμη της γνώσης σας, το κυνήγι του ονείρου σας, την επιμονή στους στόχους σας. Μη φοβάστε για την κρίση. Κρίση είναι και θα περάσει».

PANA9486low
PANA9549low
(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Ανάμεσα στους επίτιμους καλεσμένους και ομιλητές ήταν ο Richard Butt, Vice Principal του Queen Margaret University με το οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία στις σπουδές των Επιστημών Υγείας, καθώς επίσης και στο χώρο των Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτισμού και Επικοινωνίας. Απευθυνόμενος στους απόφοιτους, ο κύριος Butt ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη επιτυχία το ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ. Σας προτρέπω να κεφαλαιοποιήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσατε για να κάνετε τη διαφορά στον κόσμο, για να συνεισφέρετε με καινοτόμες λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα, καθώς και για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν».

PANA9540low
PANA9556low

(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Με την παρουσία του τίμησε την Τελετή Αποφοίτησης και ένα ακόμη εξέχον ακαδημαϊκό στέλεχος του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστημίου, University of East London, ο Professor Hassan Abdalla, ο οποίος ιδιαίτερα συγκινημένος ανέφερε: «Όποιο μονοπάτι και αν ακολουθήσετε στη ζωή σας, ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τη μόρφωση και την εμπειρία σας ως φοιτητές ώστε να γίνετε ενεργοί πολίτες και να επιτύχετε σπουδαία πράγματα. Είναι στο χέρι σας να γίνετε οι αυριανοί ηγέτες και να κάνετε τη διαφορά στον κόσμο γύρω σας. Αναζητήστε και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στο δρόμο σας». Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το University of East London, ως καινοτόμα και προοδευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, χαίρουν εξαιρετικής επταετούς συνεργασίας, στην οποία εμπεριέχονται πάνω από 50 προγράμματα σπουδών και περισσότεροι από 4.000 φοιτητές μέχρι σήμερα.

Λαμπρές Τελετές Αποφοίτησης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

orkomosia news
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης περισσότεροι από 550 απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου από τα campus της Αθήνας, του Αμαρουσίου και του Πειραιά πέταξαν τα καπέλα τους ψηλά για να γιορτάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στις δύο λαμπρές Τελετές Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Παρουσία περισσοτέρων από 3.900 εκλεκτών καλεσμένων και μελών των οικογενειών τους, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους από τέσσερα διακεκριμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια, το University of East London, το Queen Margaret University, το Solent University στο Southampton και το University of Portsmouth.
Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος κήρυξε την έναρξη των λαμπρών τελετών στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», συγχαίροντας με ιδιαίτερη συγκίνηση τους απόφοιτους για την επιτυχία τους και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους απόφοιτούς μας και τις οικογένειές τους, οι οποίες μας εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους για να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να είναι αύριο καταξιωμένοι επαγγελματίες και πολίτες. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα και ξεκινά η πορεία των αποφοίτων προς την επαγγελματική ανάπτυξη και καταξίωση».

0117gr270219sl
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Mrs Kate Smith, Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε την εμπνευσμένη ομιλία της εκφράζοντας την έκπληξή της από το μέγεθος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη διοργάνωσης δύο Τελετών Αποφοίτησης μέσα στην ίδια μέρα. Έπειτα, συνέχισε απευθυνόμενη στους απόφοιτους με τα εξής λόγια: «Η σημερινή μέρα αποτελεί μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε την ολοκλήρωση των σπουδών σας, οι οποίες γνωρίζω πως είναι απαιτητικές, εντατικές και χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης. Άλλωστε, οι αριθμοί δείχνουν ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πράγματι αποτελεί ένα κέντρο αριστείας. Το εύρος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με πέντε αναγνωρισμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια με ισχυρή φήμη παγκοσμίως, είναι αξιοθαύμαστο γεγονός και γνωρίζω πως πηγάζει από τη σταθερή πίστη στην ουσιαστική δύναμη της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέχει ηγετική θέση, προσφέρει στους νέους μια αξιόλογη επιλογή Βρετανικών σπουδών που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός φοιτητή και αποτελεί μοντέλο με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη και ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες παγκοσμίως στον κλάδο της Βρετανικής Εκπαίδευσης και αυτό αποτελεί ένα βασικό μέλημα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα».

0359gr270219low
 Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν επίσης ο κος Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε: «Να εργαστείτε για τη γνώση, με εφόδιο τη γνώση. Να μείνετε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, σε γνώσεις και προβληματισμούς. Να γίνετε οι ίδιοι φορείς του διαφορετικού, της έρευνας και της καινοτομίας. Θέλουμε να αποτελέσετε την επόμενη γενιά επιτυχίας, να ξεχωρίσετε με βάση τη στάση σας και όχι μόνο τις δεξιότητές σας. Η χάραξη στρατηγικής να αρχίζει και να τελειώνει με την προσαρμογή στη νέα εποχή. Το μυαλό και το βλέμμα μας πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένο στο μέλλον. Σήμερα λαμβάνετε ένα διαβατήριο για να το αξιοποιήσετε σε αυτό το γεμάτο προσμονή και ανυπομονησία ταξίδι. Ξεχωρίζετε, γιατί οι Σχολές που επιλέξατε σας έχουν δώσει εξειδικευμένη γνώση σε σύγχρονα θέματα».

DIM7872low
0140gr270219low
(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)

Με την παρουσία τους τίμησαν τις Τελετές Αποφοίτησης και εξέχοντα ακαδημαϊκά στελέχη των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Το University of East London εκπροσώπησε η Dr. Carrie Emma Weston, Associate Dean and Director of Learning and Teaching in the Cass School of Education and Communities, το Queen Margaret University η Prof. Fiona Coutts, Dean of School, Health Sciences & convener of the Council of Deans of Health Scotland και το Solent University - σε συνεργασία με το οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ιδρύσει τη Ναυτική Ακαδημία του στην καρδιά του Πειραιά – εκπροσωπήθηκε από τον Captain Syamantak Bhattacharya, Dean of Warsash School of Maritime Science and Engineering. Όλοι οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Πανεπιστήμιων με τις ομιλίες τους συνεχάρησαν θερμά τους πτυχιούχους και τους καλωσόρισαν στη διεθνή κοινότητα των απόφοιτών τους.

0145gr270219low
0379gr270219low
0176gr270219LOW1

(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Στο πλαίσιο των φετινών Τελετών, γιορτάστηκαν και τα 10 Χρόνια Σπουδών Φυσικοθεραπείας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Το 2009 το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσέφερε το ΠΡΩΤΟ πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπείας (Bachelor) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Queen Margaret University του Εδιμβούργου. Στα 10 αυτά χρόνια, το Τμήμα συγκέντρωσε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές του χώρου, επένδυσε σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαισίων κλινικής άσκησης, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Η επέτειος γιορτάστηκε παρουσία παλαιότερων συνεργατών και απόφοιτων που σήμερα σταδιοδρομούν στο χώρο της Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και σημερινών συνεργατών του προγράμματος, οι οποίοι παρέλαβαν τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά τους.

0086gr270219low
0168gr270219low
MG0463low
(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των απονομών των πτυχίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναδείχθηκε και ένα έργο κοινωνικής προσφοράς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Solidarity Now, ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων με στόχο την υποστήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, φιλοξενήθηκε στην Αθήνα ομάδα φοιτητριών του Arizona State University των ΗΠΑ, οι οποίες παρακολούθησαν πρόγραμμα δύο εβδομάδων σε δομές που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια της ΜΚΟ Solidarity Now, παρευρέθηκε στην τελετή και στην ομιλία της ανέφερε: «Στόχος της εκπαίδευσης είναι να καταλάβουμε τον κόσμο εκεί έξω, αλλά και τον κόσμο μέσα μας και το πώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Ακόμη περισσότερο όμως, εκπαίδευση είναι να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε και τους δύο αυτούς κόσμους ακόμη καλύτερους. Η συνεργασία μας με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αγγίζει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής εμπειρίας».

MONO GIA SITE1

Το κλίμα συγκίνησης κορυφώθηκε τη στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα τους πολυάριθμους βραβευόμενους απόφοιτους, οι οποίοι ξεχώρισαν με το κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο, για τις εξαιρετικές αθλητικές τους διακρίσεις, αλλά και για ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.
Ανάμεσα στις βραβεύσεις των απόφοιτων, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε αυτή της Χρυσής Παραολυπιονίκη (Αθήνα, 2004) & Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Κολύμβησης (Montreal, 2013), Καρολίνας Πελενδρίτου, η οποία ενέπνευσε τους συναπόφοιτούς της με την ομιλία της: «Έχω πετύχει πάρα πολλά στον αθλητισμό, αλλά τα κατάφερα επιλέγοντας έναν δρόμο δύσκολο και όχι τον εύκολο, που θα ήταν να μείνω στο σπίτι μου λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζω. Επέλεξα, επίσης, να μπω πάλι στα δύσκολα και να ολοκληρώσω τις πανεπιστημιακές σπουδές μου στη Δημοσιογραφία. Σήμερα νομίζω ότι είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ενήλικης ζωής μας, καθώς για όλους όσους πήραμε το πτυχίο μας αύριο ξεκινάει μια καινούρια μέρα. Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να χαράξουμε αυτήν την πορεία. Όλοι έχουμε τις δυνάμεις να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας και σας το λέω εκ πείρας. Η επιτυχία είναι επιλογή!».

0195gr270219low1
0201gr270219
DIM0222low1
0179gr270219low1
(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Επιπλέον - όπως κάθε χρόνο - βραβεύθηκαν και οι απόφοιτοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Φέτος, η κορυφαία ελβετική εταιρεία ωρολογοποιίας TAG Heuer απένειμε τα βραβεία “TAG Heuer Excellence Awards by Μητροπολιτικό Κολλέγιο”, προσφέροντας σε 3 αριστούχους απόφοιτους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα ρολόγια της δημοφιλούς συλλογής TAG Heuer Formula 1 και πιο συγκεκριμένα, το αντρικό μοντέλο TAG Heuer Formula 1 Chronograph και το γυναικείο μοντέλο TAG Heuer Formula 1 Lady.

0088gr270219low
1485aa270219low1
(Για να δείτε τις φωτογραφίες σε μεγαλύτερη διάσταση κάντε κλικ πάνω στην κάθε μία)
Οι Τελετές ολοκληρώθηκαν με την απονομή των βραβείων σε ακαδημαϊκούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Πιο συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν στους καθηγητές που ξεχώρισαν σε κάθε τομέα:
 Το Βραβείο “ACADEMIC AND ATHLETIC EXCELLENCE”, ως αναγνώριση της επίτευξης εξαιρετικών αθλητικών επιδόσεων σε συνδυασμό με το αξιόλογο ακαδημαϊκό έργο.
 Το Βραβείο “ACADEMIC RECOGNITION AND EXCELLENCE AWARD”, ως αναγνώριση της αριστείας και του εξαιρετικού ακαδημαϊκού επιτεύγματος.
 Και το Βραβείο “ACADEMIC ETHOS & INTEGRITY”, το οποίο κάθε χρόνο απονέμεται στο μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου που διακρίθηκε για το ήθος και τη συνέπεια που επέδειξε στο διδακτικό του καθήκον.
 
3977aa270219low
0220gr270219low
0481gr270219